Indicatie

 Voor toelating tot de hulpverlening dien je aan de volgende criteria te voldoen: 

  1. Je kan vanwege diverse redenen niet in het ouderlijk huis (tijdelijk) wonen.
  2. Je hebt onvoldoende vaardigheden op diverse leefgebieden.
  3. Je kampt met psychosociale en/of emotionele en gedragsproblematiek.