Doelgroep 

 Gezinshuis:

Het gezinshuis is bedoelt/geschikt voor kinderen vanaf 1,5 tot 15 jaar die geen mogelijkheid hebben om bij hun ouders, pleeggezin en/of netwerk te kunnen wonen. En wel de warmte en veiligheid van een gezin om zich heen nodig hebben om zich gezond te kunnen ontwikkelen. 

Het gaat om kinderen die weinig of veel trauma's meegemaakt hebben, struggelen met moeilijke (sociale) gedragingen, zoals het kunnen controleren van hun emoties en het bijhouden van school. 

Fasehuis: 

Het fasehuis is bedoeld/geschikt voor jongeren vanaf 15 tot en met 23 jaar die  geen mogelijkheid hebben om bij hun ouders, pleeggezin of netwerk te kunnen wonen en begeleiding nodig hebben richting zelfstandigheid. 
 
Het gaat om jongeren die op weg zijn naar geheel zelfstandig wonen maar hiertoe nog niet in staat zijn omdat zij problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld (sociaal) gedrag, emoties, dagbesteding (school/werk), sociaal netwerk, vrienden en vrije tijd. 

 Fasehuis 2.0: 

Fasehuis 2.0 is bedoeld voor jongeren die een bepaalde traject hebben doorlopen en zelfstandig genoeg zijn. In deze fase zijn de jongeren veerkrachtig en leren ze om een uitdaging om te zetten in succes. Ze hebben een vaste planning en delen de huishoudelijke taken in en om het huis. Deze jongeren hebben een dagbesteding (school/werk/volgen een opleiding), hebben een bijbaantje en zitten op een sportvereniging.  Deze jongeren voeren één huishouding, kortom een weerspiegeling van de maatschappij.