jg

Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitsbeleid is gericht op het optimaliseren van hulpverlening.  House of Jeremiah vertaalt dit in beleid, zodat je er op kan rekenen dat wat met jou is afgesproken ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
 
De organisatie van House of Jeremiah voldoet aan kwaliteitseisen waarbij de organisatie, de werkzaamheden, regels, richtlijnen, afspraken en procedures zodanig zijn beschreven, georganiseerd en vastgelegd dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om optimale begeleiding en ondersteuning aan jou te kunnen leveren. Dit geeft veel duidelijkheid en voorkomt misverstanden. 
 
Belangrijke zaken zijn van tevoren doordacht en zijn terug te vinden in onder meer documentatie.