Privacyregelement

 

House of Jeremiah heeft een protocol Privacy Jeugdigen. Het doel van dit protocol is om medewerkers van House of Jeremiah die met gegevens van jeugdigen werken, te informeren over de wettelijke richtlijnen omtrent vorming van een dossier en te ondersteunen bij vraagstukken over omgang met gegevens van jeugdigen. Het protocol dient ook ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de jeugdige.