Uitstroom

Bij beëindiging van het traject heb je een reëel beeld gevormd van je mogelijkheden. Je weet waar je beperkingen liggen en je kan met ondersteuning van House of Jeremiah op zoek gaan naar woonruimte waar je op jezelf kunt wonen. 
 
Na maximaal twee jaar wonen in het Fasehuis stroom je uit en ben je klaar om op eigen benen te staan. Mits je nog niet aan toe bent om helemaal zelfstandig te wonen bestaat de mogelijkheid tot een verlenging.